Η Εταιρεία μας

Η Zentiva είναι η Ευρωπαϊκή εταιρεία γενοσήμων της Sanofi.

 

Τα προϊόντα μας

Έχουμε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο προσιτών φαρμάκων υψηλής ποιότητας.

Κέντρο τύπου

Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη Zentiva για δημοσιογράφους και επαγγελματίες ΜΜΕ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 14/1/2015 10:32 πμ 

[ ↑ K obsahu ↑ ]